Προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου

Προηγούμενη ΦθΕ (εκτός εάν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν σχετιζόμενο με μείζων χειρουργείο)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 4
Προηγούμενη ΦθΕ προκληθείσα από μείζων χειρουργείο
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 3
Γνωστή υψηλού κινδύνου θρομβοφιλία
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 3
Συνυπάρχουσες παθήσεις
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 3
Οικογενειακό ιστορικό απρόκλητης ή σχετιζόμενης με οιστρογόνα ΦΘΕ σε συγγενή πρώτου βαθμού
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Γνωστή χαμηλού κινδύνου θρομβοφιλία (χωρίς ΦΘΕ)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Ηλικία >35 έτη
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Παχυσαρκία (BMI≥30=1, BMI≥40=2)
Περισσότερες Πληροφορίες
Κιλά
Ύψος
BMI
Βαθμολογία: 1
Πολυτοκία/αριθμός τοκετών ≥3
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Καπνίστρια
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Έντονα κιρσοειδείς φλέβες (συμπτωματικοί κιρσοί ή πάνω από το γόνατο ή σχετιζόμενοι με φλεβίτιδα, οίδημα/δερματικές αλλοιώσεις)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1

Γυναικολογικοί παράγοντες κινδύνου

Προεκλαμψία στη συγκεκριμμένη κύηση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή/Εξωσωματική γονιμοποίηση (μόνο πριν τον τοκετό)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Πολύδυμη κύηση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Τοκετός με καισαρική (επείγουσα)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 2
Προγραμματισμένη καισαρική επέμβαση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Μαιευτικοί χειρισμοί κατά τον τοκετό
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Παρατεταμένη διάρκεια τοκετού (>24 ώρες)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Αιμορραγία μετά τον τοκετό (>1 λίτρο ή μετάγγιση αίματος)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Πρόωρος τοκετός <37 εβδομάδες στη συγκεκριμένη κύηση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Θνησιγένεια στη συγκεκριμένη κύηση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1

Παροδικοί παράγοντες κινδύνου

Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση κατά την κύηση ή τη λοχεία πλην της άμεσης αποκατάστασης του περινέου, όπως σκωληκοειδεκτομή, στείρωση μετά τον τοκετό, κάταγμα οστού
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 3
Υπερέμεση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 3
Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών (μόνο στο πρώτο τρίμηνο)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 4
Τρέχουσα συστηματική λοίμωξη (που απαιτεί ενδοφλέβιο αντιβιοτικό ή εισαγωγή σε νοσοκομείο π.χ. πνευμονία, πυελονεφρίτιδα, λοίμωξη τραύματος μετά τον τοκετό)
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1
Ακινησία (≥3 ημέρες στο κρεβάτι), Αφυδάτωση
Περισσότερες Πληροφορίες
Βαθμολογία: 1

Συνολική Βαθμολογία: 0

Ελάχιστη βαθμολογία 1 για την εμφάνιση αποτελεσμάτων