1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει στην αξιολόγηση του κινδύνου για εμφάνιση ΦΘΕ στην κύηση και τη λοχεία, με απλό και γρήγορο τρόπο, καθώς και να σας παρουσιάσει συνοπτικά αλλά και αναλυτικά τις συστάσεις ανάλογα με τη βαθμολογία ή/και τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΦΘΕ βάσει των RCOG Guidelines.

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σύντομη περιγραφή

Στο μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου παρουσιάζονται διαδοχικά αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση θρόμβωσης και ο καθένας από αυτούς βαθμολογείτε ανάλογα με το πόσο αυξάνει τον κίνδυνο σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4.
Από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών προκύπτει μία συνολική βαθμολογία που κατατάσσει κάθε ασθενή σε μια κατηγορία κινδύνου (υψηλού, ενδιάμεσου ή χαμηλού κινδύνου). Μπορείτε στη συνέχεια να δείτε τις συστάσεις με βάση την συνολική βαθμολογία.
Πέραν αυτών των συστάσεων με βάση τη συνολική βαθμολογία, ανάλογα με τις επιλογές που έχετε σημειώσει κατά την αξιολόγηση μπορείτε να δείτε και ειδικές συστάσεις για επιμέρους παράγοντες κινδύνου, εφόσον υπάρχουν.
Σε όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να βλέπετε τις συστάσεις σε δύο επίπεδα: στο πρώτο επίπεδο βλέπετε τη γενική σύσταση και στο δεύτερο αναλυτικά και εκτεταμένα όλες τις σχετικές συστάσεις.
Επίσης, σε κάθε παράγοντα κινδύνου έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που τον αξιολογούν ως παράγοντα κινδύνου καθώς και στις σχετικές βιβλιογραφίες.

3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είσοδος/Εγγραφή

Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες υγείας και για αυτό τον λόγο απαιτείται πριν την είσοδο σας να συμπληρώσετε το όνομα, το επώνυμο & την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, να επιβεβαιώσετε ότι είστε επαγγελματίας υγείας καθώς και ότι λάβατε γνώση και συναινείτε με την Πολιτική Απορρήτου, επιλέγοντας τα κουτιά δίπλα στις σχετικές δηλώσεις. Αυτό απαιτείται μόνο κατά την πρώτη είσοδό σας στην εφαρμογή.

 

Μορφή/Λειτουργικότητα

Στην εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής θα βρείτε 5 διαφορετικά πλήκτρα όπως βλέπετε πιο κάτω. Από οποιαδήποτε οθόνη ή στάδιο της εφαρμογής, πατώντας το επιστρέφετε στην εισαγωγική σελίδα.

 

Πατώντας το πλήκτρο

θα μεταφερθείτε στην σελίδα με τις γενικές συστάσεις για την διαχείριση των γυναικών σε εγκυμοσύνη σε σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης.

Πατώντας το πλήκτρο

 

θα μεταφερθείτε στην σελίδα με την παρουσίαση, τη δομή, τη μορφή και τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Πατώντας το πλήκτρο

χρήσιμες πληροφορίες

θα μεταφερθείτε στην σελίδα με επιπρόσθετες πληροφορίες όπως π.χ. αντι-φωσφολιπιδικό σύνδρομο, πίνακες & παραρτήματα.

Πατώντας το πλήκτρο

θα μεταφερθείτε στην σελίδα με τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές και τις συνιστώμενες δοσολογίες τους.

Πατώντας το πλήκτρο

Μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου

θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική μορφή του μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου.

Το μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου έχει τη μορφή ερωτηματολογίου με ερωτήσεις σε 3 κατηγορίες παραγόντων κινδύνου. Επιλέγοντας τις κατάλληλες ανά περίπτωση απαντήσεις σε κάθε κατηγορία παραγόντων κινδύνου (με επιλογή κατηγορίας από τα tab στο επάνω μέρος της σελίδας ή απλώς με κύλιση προς τα κάτω) καταλήγετε στην τελική βαθμολογία που μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος του ερωτηματολογίου.

Μοντέλο αξιολόγησης κινδύνου

 

Κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, κάθε φορά που επιλέγετε ΝΑΙ θα βλέπετε και την επιμέρους βαθμολογία λόγω της ύπαρξης αυτού του παράγοντα κινδύνου. Μόνο η επιλογή ΝΑΙ ορίζει βαθμολογία βάσει της αξιολόγησης, εάν δεν κάνετε καμία επιλογή είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ το μοντέλο είναι προκαθορισμένο να μην επιλέγει βαθμολογία.

 

Η επιλογή ΝΑΙ για ορισμένους παράγοντες κινδύνου μπορεί να ανοίξει μια επιπλέον ομάδα επιλογών ώστε να έχετε τη δυνατότητα για πιο συγκεκριμένες επιλογές/υποκατηγορίες αυτού του παράγοντα κινδύνου.

 

Αυτή η επιλογή οφείλεται στην ύπαρξη ειδικών συστάσεων για συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου-π.χ. συστάσεων για μεγαλύτερη δόση ή διάρκεια αγωγής.
Ειδικά για τον παράγοντα κινδύνου «Παχυσαρκία», λόγω του ότι η βαθμολογία διαφέρει ανάλογα με το BMI (μπορεί να είναι 1 αν ΒΜΙ≥30 ή 2 αν ΒΜΙ≥40) υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του BMI με εισαγωγή του σωματικού βάρους και ύψους του ασθενούς με αντίστοιχη εμφάνιση της σωστής επιμέρους βαθμολογίας κατά περίπτωση.

 

Επιλέγοντας το tab «ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον εκάστοτε παράγοντα κινδύνου έχετε πρόσβαση σε περεταίρω πληροφορίες για τον συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου καθώς και στης σχετικές βιβλιογραφίες.

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καταλήγετε στην τελική βαθμολογία που μπορείτε να δείτε στο κάτω μέρος του.

 

Επιλέγοντας το tab «Δείτε τα αποτελέσματα» θα μεταφερθείτε στην σελίδα με τις σχετικές συστάσεις σύμφωνα με την συνολική βαθμολογία αλλά και τις ειδικές συστάσεις, εάν υπάρχουν, ανάλογα με συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου εφόσον έχουν επιλεγεί κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.

 

Επίσης, στην ίδια σελίδα έχετε την δυνατότητα δημιουργίας καρτέλας ασθενούς την οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε σε μορφή PDF.

 

Παρατηρήσεις/Υποστήριξη
Εάν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση σχετικά με την εφαρμογή, κάποια υπόδειξη για την βελτίωσή της ή εάν χρειάζεστε υποστήριξη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
LEO Pharmaceuticals Hellas S.A.
Kimis Ave. & 10, Seneka Str. · GR 14564 Kifisia, Athens · Greece
Phone: +30 212 2225000
Email: contact@leo-pharma.com