Έντονα κιρσοειδείς φλέβες (συμπτωματικοί κιρσοί ή πάνω από το γόνατο ή σχετιζόμενοι με φλεβίτιδα, οίδημα/δερματικές αλλοιώσεις)